Du er ikke logget inn, og får kun se de første 3 minuttene av alle forelesninger.
Logg inn for å få tilgang til alt
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Normal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Neste forelesninger

Iskemisk hjertesykdom

Iskemisk hjertesykdom

Play

Her skal vi gå grundig gjennom sykdommer som skyldes nedsatt blodtilførsel til hjertemuskulaturen. I denne første videoen repeterer vi anatomi og fysiologi før vi gjennomgår stabil angina pectoris.

53:00

Akutt koronarsyndrom

Play

I denne videoen lærer du alle detaljer som forventes at en sykepleier kan om akutt koronarsyndrom.

57:00

Oppfølging av iskemisk hjertesykdom

Play

Denne videoen handler om oppfølging av pasientene som rammes av iskemisk hjertesykdom.

13:44

Hjertesvikt

Introduksjon til hjertesvikt

Play

I denne forelesningen skal vi definere og grovinndele hjertesviktbegrepet. Et av hovedmålene med forelesningene om hjertesvikt er at du også skal lære den viktigste fagterminologien som benyttes i praksis ved utredning og behandling av pasienter med hjertesvikt.

21:00

Inndeling, patofysiologi og symptomer

Play

I denne forelesningen lærer du om typiske symptomer og funn ved hjertesvikt. Du lærer også hvordan man deler inn i flere typer hjertesvikt som kan kreve svært ulike behandlingsstrategier.

36:00

Utredning og behandling

Play

Her får du oversikt over hvordan hjertesvikt utredes og behandles.

38:00

Kilder

All kunnskap du finner i vårt undervisnings-univers skal til enhver tid være i tråd med evidensbasert medisin.

Skulle du oppdage faglig innhold som du mener ikke er tilstrekkelig oppdatert kan du enkelt gi oss tilbakemelding i slutten av hver video.

Våre to primærkilder er BestPractice og UpToDate. Vi følger også alle nasjonale faglige retningslinjer, for eksempel når det gjelder nasjonal antibiotikabruk i sykehus og i primærhelsetjenesten. I forelesningene om onkologi er det også en del nasjonale tilpasninger der vi følger retningslinjene i Oncolex, det nasjonale nettbaserte oppslagsverket for kreftdiagnostikk, -behandling og oppfølging.