Du er ikke logget inn, og får kun se de første 3 minuttene av alle forelesninger.
Logg inn for å få tilgang til alt
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Normal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Neste forelesninger

Sepsis

Hva er sepsis?

Play

Vi starter gjennomgangen av temaet sepsis med en case, hvor en ung mann med infeksjon dør av uoppdaget sepsis. Deretter lærer du det viktigste om den underliggende patofysiologien ved sepsis, før vi fortsetter med hvordan man skal oppdage og behandle sepsis, og dermed også redde liv.

30:16

Hvordan oppdage sepsis?

Play

Definisjonen av sepsis ble endret i 2016, fordi vi hadde for upresise verktøy for å identifisere sepsispasienter med behov for rask intensivbehandling. Du må kunne de nye qSOFA-kriteriene, men vi anbefaler også at du blir med og lærer litt om styrkene og svakhetene til både nye kriterier og de gamle SIRS-kriteriene.

33:11

Diagnostikk og behandling av sepsis

Play

Denne videoen bygger videre på den patofysiologiske forståelsen fra første video, og handler om hvordan du som sykepleier kan bidra til raskest mulig diagnostikk og oppstart av behandling av pasienter med sepsis.

26:00

Case og eksamensoppgaver

Play

I denne siste forelesningen om sepsis går vi gjennom casen fra første forelesning, og terper på eksamensoppgaver som omhandler dette temaet.

42:11

Pneumoni

Oversikt pneumoni

Play

Pneumoni, eller lungebetennelse, er en tilstand som de fleste sykepleiere møter på ofte i sin arbeidshverdag. Her gir vi deg en introduksjon til tilstanden, og en oversikt over de ulike typene.

13:00

Bakteriell pneumoni

Play

Her får du en grundig innføring i hvordan man gjenkjenner, utreder og behandler en bakteriell pneumoni. I tillegg går vi igjennom når vi skal mistenke at pasienter med bakteriell pneumoni har utviklet sepsis.

35:00

Andre pneumonier

Play

Ikke alle pneumonier skyldes de vanligste bakteriene, noen ganger kan mer uvanlige bakterier eller virus gi lignende sykdomsbilder. I tillegg kan aspirasjon av mageinnhold og også en del legemidler gi pneumonilignende inflammasjonstilstander i lungevevet.

24:00

Urinveiene

Infeksjoner i urinveiene

Play

I denne forelesningen får du en gjennomgang av alle vanlige og viktige infeksjoner som kan ramme urinveiene.

48:29

Tidsaktuelle infeksjoner

Koronavirus - COVID19

Play

Infoen du trenger for å være oppdatert på COVID-19. Sist oppdatert 01.03.2020

11:00

Korona - kort forklart (16.03.2020)

Play

Koronavirus - hva er det, dødelighet, smittsomhet, retningslinjer, tips og mer.

23:00

Kilder

All kunnskap du finner i vårt undervisnings-univers skal til enhver tid være i tråd med evidensbasert medisin.

Skulle du oppdage faglig innhold som du mener ikke er tilstrekkelig oppdatert kan du enkelt gi oss tilbakemelding i slutten av hver video.

Våre to primærkilder er BestPractice og UpToDate. Vi følger også alle nasjonale faglige retningslinjer, for eksempel når det gjelder nasjonal antibiotikabruk i sykehus og i primærhelsetjenesten. I forelesningene om onkologi er det også en del nasjonale tilpasninger der vi følger retningslinjene i Oncolex, det nasjonale nettbaserte oppslagsverket for kreftdiagnostikk, -behandling og oppfølging.