Du er ikke logget inn, og får kun se de første 3 minuttene av alle forelesninger.
Logg inn for å få tilgang til alt
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Normal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Neste forelesninger

Blodtrykk - repetisjon og patofysiologi

Play

Repetisjon av sentrale begreper fra anatomi og fysiologi, nemlig blodtrykk, blodtrykksmåling og blodtrykksregulering. Denne videoen inneholder også en grundig gjennomgang av de patofysiologiske endringene som bidrar til økt blodtrykk.

37:00

Hypertensjon - høyt blodtrykk

Play

Hypertensjon er ingen sykdom i seg selv, men en viktig risikofaktor for hjerneslag, hjerteinfarkt og nyresykdom, og det er vist at behandling reduserer risikoen for å utvikle sykdom.

57:00

Blodtrykkssenkende medikamenter

Play

Velkommen til nerdekrok. Her skal vi kose oss med praktiske detaljer om valg av blodtrykksbehandling og du får også en oversikt over de forskjellige blodtrykkssenkende medikamentene.

23:00

Kilder

All kunnskap du finner i vårt undervisnings-univers skal til enhver tid være i tråd med evidensbasert medisin.

Skulle du oppdage faglig innhold som du mener ikke er tilstrekkelig oppdatert kan du enkelt gi oss tilbakemelding i slutten av hver video.

Våre to primærkilder er BestPractice og UpToDate. Vi følger også alle nasjonale faglige retningslinjer, for eksempel når det gjelder nasjonal antibiotikabruk i sykehus og i primærhelsetjenesten. I forelesningene om onkologi er det også en del nasjonale tilpasninger der vi følger retningslinjene i Oncolex, det nasjonale nettbaserte oppslagsverket for kreftdiagnostikk, -behandling og oppfølging.