Du er ikke logget inn, og får kun se de første 3 minuttene av alle forelesninger.
Logg inn for å få tilgang til alt
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Normal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Neste forelesninger

1. Introduksjon til hormonsystemet

Play

Her lærer du om hormonsystemets hovedoppgaver. Du får også en oversikt over hormonkjertlenes beliggenhet og funksjon. Videoen inneholder også en kort repetisjon av de ulike formene for cellekommunikasjon i kroppen.

26:07

2. Hormonkjertlenes beliggenhet og anatomi

Play

I denne videoen fokuserer vi på hormonkjertlenes beliggenhet og anatomi. Du får også en liten forsmak på fysiologien til hver av de ulike kjertlene

19:58

3. Hypothalamus- og hypofysehormoner

Play

Her lærer du alt du trenger å kunne om hormonene som produseres i hjernen og deres virkninger på de endokrine kjertlene rundt om i kroppen. Du skal også lære om et svært viktig prinsipp som kalles negativ feedback.

35:08

4. Thyreoidea- og parathyreoideahormoner

Play

I denne videoen lærer du om både thyreoidea- og parathyreoideahormonenes funksjoner og reguleringsmekanismer. Du får også se noen bilder av sykdommen struma som en liten forsmak på det du senere skal lære i sykdomslære.

16:18

5. Binyrenes hormoner

Play

I denne videoen lærer du om hormonene som produseres i binyrene. Du skal lære om både deres funksjoner og hvordan de reguleres. Det blir også en rask repetisjon av RAAS.

18:07

6. Kjønns- og veksthormoner

Play

I denne videoen lærer du om veksthormon og kjønnshormonene. Kjønnshormonene beskrives mer utfyllende under tema reproduksjon. Videoen inneholder alt du trenger å kunne om hormonene som regulerer amming.

21:11

7. Pancreas' hormoner

Play

I denne videoen får du oversikt over produksjon og hovedvirkningene til pancreashormonene insulin og glukagon. I tillegg får du en rask innføring i diabetes. Neste video gir deg flere detaljer om spesifikke virkninger av disse hormonene og går i dybden når det gjelder hormonell regulering av blodsukkeret.

32:56

8. Regulering av blodsukker

Play

Denne videoen gir deg dybdeforståelse om virkningene til insulin og glukagon på ulike vev og organer i kroppen. Her lærer du også alt du trenger å kunne om hormonell regulering av blodsukkeret. Dette inkluderer også litt kunnskap om stresshormoner.

26:36

9. Andre hormoner

Play

Denne videoen inneholder en svært kort oversikt over de øvrige hormon-produserende organene i kroppen.

06:01

Kilder

All kunnskap du finner i vårt undervisnings-univers skal til enhver tid være i tråd med evidensbasert medisin.

Skulle du oppdage faglig innhold som du mener ikke er tilstrekkelig oppdatert kan du enkelt gi oss tilbakemelding i slutten av hver video.

Våre to primærkilder er BestPractice og UpToDate. Vi følger også alle nasjonale faglige retningslinjer, for eksempel når det gjelder nasjonal antibiotikabruk i sykehus og i primærhelsetjenesten. I forelesningene om onkologi er det også en del nasjonale tilpasninger der vi følger retningslinjene i Oncolex, det nasjonale nettbaserte oppslagsverket for kreftdiagnostikk, -behandling og oppfølging.