Du er ikke logget inn, og får kun se de første 3 minuttene av alle forelesninger.
Logg inn for å få tilgang til alt
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Normal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Neste forelesninger

1. Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi

Play

I denne videoen får du en enkel introduksjon til fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi. Du lærer hvor de ulike fordøyelsesorganene er lokalisert og hvordan maten beveger seg gjennom fordøyelseskanalen. Vi gjennomgår også kort de fysiologiske hovedprosessene i fordøyelsen.

19:09

2. Fordøyelseskanalens anatomi

Play

I denne videoen lærer du alle detaljer du trenger om selve fordøyelseskanalens anatomi. Det er spesielt viktig at du lærer deg detaljer om den anatomiske oppbygningen til første del av tynntarm som kalles duodenum. Det er nemlig her det aller meste av kjemisk nedbrytning og absorpsjon i tarm foregår.

26:23

3. Kjertelorganenes anatomi

Play

Her lærer du om anatomien til de ulike kjertelorganene som tømmer seg i fordøyelseskanalen. Vi har fire kjertelorganer som bidrar i fordøyelsen hvis vi teller med galleblæra. Strengt tatt er galleblæra et lagrer for galle og ikke en egen kjertel.

11:52

4. Bukhinnene og fordøyelsessystemets blodforsyning

Play

Dette er en kort video som gir deg oversikt over bukhinnene og fordøyelsessystemets blodforsyning. Du lærer også et viktig begrep som kalles førstepassasjemetabolisme, som har stor betydning når pasienter tar medisiner i tablettform.

14:25

5. Fordøyelseskanalens fysiologi

Play

I denne videoen lærer du om de viktigste funksjonene til ventrikkel, tynntarm og tykktarm. I tillegg lærer du om endetarmens defekasjonsrefleks som kontrollerer avføringen.

14:57

6. Kjertelorganenes fysiologi

Play

Her lærer du om de spesifikke funksjonene til kjertelorganene som tømmer seg i fordøyelseskanalen. Etter denne videoen vet du hvilke fordøyelsesenzymer som produseres hvor, og hva de ulike enzymene bidrar med i fordøyelsen. Du lærer også hva som menes med at galle er en emulgator.

28:43

7. Fordøyelsessystemets regulering

Play

Her lærer du om både hormonell og nervøs regulering av fordøyelseskanalen. Vi skal se spesifikt på regulering av spyttkjertler, ventrikkel og pancreas. Til slutt gjennomgår vi også kort begrepet peristaltikk.

25:01

8. Opptak av karbohydrater, proteiner og fett

Play

I denne videoen repeterer vi først raskt de ulike næringsstoffenes oppbygning. Deretter gjennomgår vi alle detaljer du må kunne om nedbrytning og absorpsjon av karbohydrater, proteiner og fett.

23:57

9. Opptak av væske, salt, vitaminer og sporstoffer

Play

Her gjennomgår vi kort opptak av væske og andre relevante næringsstoffer.

11:11

10. Stoffomsetningen

Play

Her lærer du om hvordan stoffomsetningen i kroppen reguleres ved måltider (absorpsjonsfasen) og ved faste (post-absorpsjonsfasen).

11:31

Kilder

All kunnskap du finner i vårt undervisnings-univers skal til enhver tid være i tråd med evidensbasert medisin.

Skulle du oppdage faglig innhold som du mener ikke er tilstrekkelig oppdatert kan du enkelt gi oss tilbakemelding i slutten av hver video.

Våre to primærkilder er BestPractice og UpToDate. Vi følger også alle nasjonale faglige retningslinjer, for eksempel når det gjelder nasjonal antibiotikabruk i sykehus og i primærhelsetjenesten. I forelesningene om onkologi er det også en del nasjonale tilpasninger der vi følger retningslinjene i Oncolex, det nasjonale nettbaserte oppslagsverket for kreftdiagnostikk, -behandling og oppfølging.