Du er ikke logget inn, og får kun se de første 3 minuttene av alle forelesninger.
Logg inn for å få tilgang til alt
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Normal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Neste forelesninger

1. Nyrenes hovedfunksjoner og anatomi

Play

Her får du oversikt over nyrenes mange funksjoner i kroppen og en introduksjon til nyrenes anatomi. Det fokuseres særlig på den anatomiske oppbygningen til nefronet som er nyrenes funksjonelle enhet.

18:51

2. Urinveienes hovedfunksjoner og anatomi

Play

Her får du en kort oversikt over urinveienes hovedoppgaver og en relativt enkel gjennomgang av det du trenger å kunne om urinveienes anatomi.

08:20

3. Grunnleggende nyrefysiologi

Play

Her får du oversikt over nyrenes fire fysiologiske hovedprosesser. Vi ser også nærmere på glomerulusfunksjonen og begrepet glomerulær filtrasjon.

15:46

4. Nefronets funksjon del for del

Play

Denne videoen gir deg detaljkunnskaper om nefronets funksjon. Vi starter med en enkel oversikt og gjennomgår deretter spesifikke detaljer for de ulike delene av nefronet. Videoen forklarer også hvordan en osmotisk gradient oppstår og vedlikeholdes i nyrene.

19:57

5. Urinproduksjon

Play

Her lærer du om urinproduksjon under ulike forhold i kroppen. Nyrene kan spare på væske ved å konsentrere urinen, men kan også kvitte seg med overflødig væske ved å fortynne urinen.

20:24

6. Nyrenes endokrine funksjoner

Play

Her lærer du om nyrenes funksjoner i hormonsystemet. Nyrenes produksjon av EPO og betydning for normalt kalsiumopptak gjennomgås raskt. Reninproduksjonen gjennomgås i denne videoen, og virkningene av renin blir sentralt også i neste video i forbindelse med blodtrykksreguleringen.

22:35

7. Nyrenes regulering av blodtrykk, salt- og væskebalanse

Play

Denne videoen viser hvor sentralt nyrene står i blodtrykksreguleringen. Nyrene har betydelig innvirkning på både minuttvolum og total perifer motstand via utskillelse av hormonet renin og regulering av salt- og væskebalansen.

25:22

8. Nyrenes rolle i syre-base-reguleringen

Play

I denne videoen lærer du om hvordan nyrene bidrar i reguleringen av kroppens syre- og basebalanse.

07:54

9. Vannlatningsrefleksen og måling av nyrefunksjon

Play

Her lærer du om blærens fylnings- og tømmingsfase. Vannlatingsrefleksen gjennomgås grundig, og du lærer også litt om hvordan vi kan måle nyrefunksjonen.

19:11

Kilder

All kunnskap du finner i vårt undervisnings-univers skal til enhver tid være i tråd med evidensbasert medisin.

Skulle du oppdage faglig innhold som du mener ikke er tilstrekkelig oppdatert kan du enkelt gi oss tilbakemelding i slutten av hver video.

Våre to primærkilder er BestPractice og UpToDate. Vi følger også alle nasjonale faglige retningslinjer, for eksempel når det gjelder nasjonal antibiotikabruk i sykehus og i primærhelsetjenesten. I forelesningene om onkologi er det også en del nasjonale tilpasninger der vi følger retningslinjene i Oncolex, det nasjonale nettbaserte oppslagsverket for kreftdiagnostikk, -behandling og oppfølging.