Du er ikke logget inn, og får kun se de første 3 minuttene av alle forelesninger.
Logg inn for å få tilgang til alt
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Normal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Neste forelesninger

1. Respirasjonssystemets oppgaver og anatomi

Play

Her får du vite hva som er respirasjons-systemets hovedoppgaver i kroppen. Du får også en enkel helhetsoversikt over luftveienes anatomi uten for mange detaljer.

10:03

2. Øvre luftveiers anatomi og respiratorisk epitel

Play

Her lærer du alt du trenger å kunne om de øvre luftveienes anatomi. Du får også kjennskap til respiratorisk epitel som dekker både de øvre og nedre luftveienes overflate

06:22

3. Nedre luftveier og mediastinums anatomi

Play

Her lærer du alle detaljer du trenger om de nedre luftveienes anatomi, med særlig vekt på alveolene. I tillegg lærer du om et livsviktig stoff som kalles surfaktant.

23:07

4. Mediastinum og lungehinner

Play

Her blir du kjent med et svært viktig område i brystet som kalles mediastinum. Du blir også kjent med lungehinnenes anatomi og funksjon.

07:34

5. Respirasjonsmuskler og ventilasjon

Play

Respirasjonsmusklene gjør det mulig å ventilere lungene. Denne videoen gir deg alt du trenger å kunne om respirasjonsmuskulatur, og gir deg samtidig en forståelse av hvordan alveoletrykket varierer ved inn- og utpust.

20:48

6. Lungevolumene

Play

Lungevolumene er mer enn teoretiske størrelser. Vi kan måle flere av disse volumene, og hastigheten på luftstrømmene, ved hjelp av spirometri. Resultatet brukes til å diagnostisere ulike lungesykdommer og finjustere behandlingen med pustemedisiner.

12:55

7. Gassutveksling

Play

Her lærer du om gassutveksling både i lunger og i vev. I tillegg lærer du om lungeperfusjon, altså forhold som styrer blodstrømmen i ulike deler av lungene.

20:11

8. Gasstransport og hemoglobinets metningskurve

Play

Her lærer du om hvordan oksygen og karbondioksid transporteres i blodet. Du lærer om hemoglobinets fantastiske egenskaper som gasstransportør, særlig når det gjelder transport av oksygen.

24:33

9. Respirasjonsregulering

Play

Her lærer du alt du trenger å vite om hvordan respirasjonssystemet reguleres. I tillegg lærer du det viktigste om hvordan høydeopphold og dykking påvirker respirasjonssystemet.

24:23

Kilder

All kunnskap du finner i vårt undervisnings-univers skal til enhver tid være i tråd med evidensbasert medisin.

Skulle du oppdage faglig innhold som du mener ikke er tilstrekkelig oppdatert kan du enkelt gi oss tilbakemelding i slutten av hver video.

Våre to primærkilder er BestPractice og UpToDate. Vi følger også alle nasjonale faglige retningslinjer, for eksempel når det gjelder nasjonal antibiotikabruk i sykehus og i primærhelsetjenesten. I forelesningene om onkologi er det også en del nasjonale tilpasninger der vi følger retningslinjene i Oncolex, det nasjonale nettbaserte oppslagsverket for kreftdiagnostikk, -behandling og oppfølging.