Du er ikke logget inn, og får kun se de første 3 minuttene av alle forelesninger.
Logg inn for å få tilgang til alt
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Normal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Neste forelesninger

1. Grunnleggende kjemi

Play

I denne forelesningen lærer du helt sentrale kjemiske begreper og definisjoner som du trenger når du skal lære om menneskekroppen.

25:00

2. Cellens energiomsetning

Play

I denne forelesningen skal du lære om hvordan cellen bryter ned næringsstoffer for å danne små energimolekyler (ATP) som kan lagre energi, omtrent som små batterier. Du lærer om hvordan dette foregår både med og uten oksygen til stede.

23:00

Kilder

All kunnskap du finner i vårt undervisnings-univers skal til enhver tid være i tråd med evidensbasert medisin.

Skulle du oppdage faglig innhold som du mener ikke er tilstrekkelig oppdatert kan du enkelt gi oss tilbakemelding i slutten av hver video.

Våre to primærkilder er BestPractice og UpToDate. Vi følger også alle nasjonale faglige retningslinjer, for eksempel når det gjelder nasjonal antibiotikabruk i sykehus og i primærhelsetjenesten. I forelesningene om onkologi er det også en del nasjonale tilpasninger der vi følger retningslinjene i Oncolex, det nasjonale nettbaserte oppslagsverket for kreftdiagnostikk, -behandling og oppfølging.