Du er ikke logget inn, og får kun se de første 3 minuttene av alle forelesninger.
Logg inn for å få tilgang til alt
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Normal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Neste forelesninger

1. Syre-base (grunnleggende kjemi)

Play

Før du skal lære om kroppens syre-baseregulering må du lære noen grunnleggende kjemiske begreper.

21:00

2. Syre-baseregulering

Play

I denne forelesningen skal du lære om hvilke systemer som sørger for at pH i blodet holder seg innenfor normalområdet.

24:00

3. Forstyrrelser i syre- basebalansen

Play

Her skal du lære kort om de fire hovedgruppene syre-baseforstyrrelser.

19:00

Kilder

All kunnskap du finner i vårt undervisnings-univers skal til enhver tid være i tråd med evidensbasert medisin.

Skulle du oppdage faglig innhold som du mener ikke er tilstrekkelig oppdatert kan du enkelt gi oss tilbakemelding i slutten av hver video.

Våre to primærkilder er BestPractice og UpToDate. Vi følger også alle nasjonale faglige retningslinjer, for eksempel når det gjelder nasjonal antibiotikabruk i sykehus og i primærhelsetjenesten. I forelesningene om onkologi er det også en del nasjonale tilpasninger der vi følger retningslinjene i Oncolex, det nasjonale nettbaserte oppslagsverket for kreftdiagnostikk, -behandling og oppfølging.