Du er ikke logget inn, og får kun se de første 3 minuttene av alle forelesninger.
Logg inn for å få tilgang til alt
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Normal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Neste forelesninger

1. Det store og det lille kretsløpet

Play

Oversikt over sirkulasjonssystemets hovedoppgaver og hjertets lokalisasjon i brysthulen. Introduksjon til hjerteanatomi og enkel gjennomgang av hvordan blodet pumpes gjennom hjertet.

18:29

2. Hjertets grunnleggende anatomi

Play

Detaljert oversikt over hjertets anatomi inkludert kammere, klaffer og koronararterier.

24:21

3. Hjertets elektriske ledningssystem

Play

Her lærer du om hvordan hjertets ledningssystem får hjertet til å slå slik det skal. Du får også en liten forsmak på EKG

14:30

4. Blodårer og lymfekar

Play

Her lærer du det du trenger å vite om de ulike blodårer og lymfekar. Videoen er ganske praktisk rettet og gir også en forsmak på en av de vanligste årsakene til sykdom i Norge, nemlig åreforkalkning.

24:00

5. Hjertesyklus og pumpefunksjon

Play

Hjertet må slå hele døgnet gjennom hele livet og får kun hvile kort mellom hvert slag. Her får du alt du trenger å vite om de to fasene i hjertesyklus (systole og diastole)

14:00

6. Sirkulasjonsregulering

Play

Her blir du kjent med sentrale begreper i hjertets fysiologi som minuttvolum, slagvolum og hjertefrekvens. Starlingmekanismen gjennomgås også i korthet.

18:44

7. Regulering av total perifer motstand

Play

Regulering av mengden blod som strømmer ut til de ulike organene har stor betydning for blodtrykket. Du blir også kjent med begrepet autoregulering.

14:59

8. Blodtrykksregulering og blodtrykksrefleks

Play

Disse begrepene er særlig viktig for deg som skal jobbe med anestesi- eller intensivsykepleie i fremtiden og krever god helhetsforståelse. For å få utbytte av denne videoen bør du allerede ha gjennomgått begrepene minuttvolum og total perifer motstand (Henholdsvis video 6 og 7)

16:02

9. Blodtrykksmåling og EKG

Play

Både teoretisk og praktisk tilnærming til to av de vanligste sykepleieoppgavene i mottak og på legevakt.

21:33

10. Fosterets blodsirkulasjon

Play

I denne forelesningen skal du lære om fosterets blodsirkulasjon. Du skal også lære om hvordan sirkulasjonen endres etter fødsel.

16:00

11. Nerdekroken - pacemakerceller

Play

Her får du en grundig gjennomgang av hvordan sinusknuten genererer et pacemakerpotensial som gir regelmessige hjerteslag. Samtidig får du også en oversikt over hvordan membranpotensialet i hjertemuskel-cellene endrer seg for hvert hjerteslag.

30:00

Kilder

All kunnskap du finner i vårt undervisnings-univers skal til enhver tid være i tråd med evidensbasert medisin.

Skulle du oppdage faglig innhold som du mener ikke er tilstrekkelig oppdatert kan du enkelt gi oss tilbakemelding i slutten av hver video.

Våre to primærkilder er BestPractice og UpToDate. Vi følger også alle nasjonale faglige retningslinjer, for eksempel når det gjelder nasjonal antibiotikabruk i sykehus og i primærhelsetjenesten. I forelesningene om onkologi er det også en del nasjonale tilpasninger der vi følger retningslinjene i Oncolex, det nasjonale nettbaserte oppslagsverket for kreftdiagnostikk, -behandling og oppfølging.