Du er ikke logget inn, og får kun se de første 3 minuttene av alle forelesninger.
Logg inn for å få tilgang til alt
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Normal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Neste forelesninger

1. Oversikt over sansene

Play

Enkel introduksjon til kroppens mange ulike sanser og sanseorganer.

03:33

2. Oversikt over perifere reseptorer

Play

Denne videoen gir deg en systematisk oversikt over alle de ulike sensoriske reseptorene i kroppen. I tillegg lærer du om noen viktige teoretiske begreper.

20:05

3. Lukt og smak

Play

I denne videoen lærer du om både anatomi og fysiologi som ligger til grunn for sansene lukt og smak

11:36

4. Ørets anatomi

Play

Her lærer du om den anatomiske oppbyggingen til øret. Balanseorganene ligger i det indre øret, men gjennomgås i en egen video.

20:03

5. Hørsel

Play

Her lærer du alle detaljer du trenger om hvordan hørselssansen fungerer

26:45

6. Balanse

Play

Denne videoen inneholder det du trenger å kunne om både balanseorganenes anatomi og fysiologi.

09:48

7. Øyets anatomi

Play

I denne videoen lærer du om øyets anatomiske oppbygging.

16:40

8. Syn

Play

Her lærer du om hvordan synet fungerer. Du lærer også om akkomodasjon og vanlige brytningsfeil i øyet.

25:00

9. Smerte

Play

I denne forelesningen skal du lære om hvordan og hvorfor vi kan kjenne smerte. Du skal også lære om ulike typer smerte.

25:00

Kilder

All kunnskap du finner i vårt undervisnings-univers skal til enhver tid være i tråd med evidensbasert medisin.

Skulle du oppdage faglig innhold som du mener ikke er tilstrekkelig oppdatert kan du enkelt gi oss tilbakemelding i slutten av hver video.

Våre to primærkilder er BestPractice og UpToDate. Vi følger også alle nasjonale faglige retningslinjer, for eksempel når det gjelder nasjonal antibiotikabruk i sykehus og i primærhelsetjenesten. I forelesningene om onkologi er det også en del nasjonale tilpasninger der vi følger retningslinjene i Oncolex, det nasjonale nettbaserte oppslagsverket for kreftdiagnostikk, -behandling og oppfølging.