Du er ikke logget inn, og får kun se de første 3 minuttene av alle forelesninger.
Logg inn for å få tilgang til alt
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Normal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Neste forelesninger

1. Oversikt over nervesystemet

Play

I denne forelesningen får du oversikt over nervesystemets anatomiske og funksjonelle inndeling. Du får også en innføring i samarbeidet mellom nervesystem og hormonsystem, som har et felles mål om homeostase.

34:00

2. Nervecellen

Play

I denne forelesningen lærer du alle detaljer du trenger å kunne om nervecellens oppbygning. Du vil også få en myk introduksjon til nervecellens funksjon, som blir tema i flere av de neste videoene.

23:00

3. Nervevev

Play

I denne videoen skal du lære detaljer om nervevevet. Det kan inndeles grovt i nervecellene som du ble kjent med i andre video, og deres støtteceller som kalles gliaceller. Gliaceller produserer et stoff som kalles myelin som vektlegges spesielt.

33:00

4. Nerveledning

Play

Her får du en slags myk introduksjon til begrepet nerveledning før du skal starte på aksjonspotensialet i neste video. I denne forelesningen ser vi nærmere på signaloverføring mellom nervesystemets nerveceller, og i nerver som forsyner muskler eller kjertler.

21:00

5. Aksjonspotensialet

Play

I denne forelesningen lærer du om hva aksjonspotensialer er, og hvilken funksjon disse har i kroppen. Her får du altså både oversikt og detaljer om en av de mest spennende fysiologiske prosessene som ligger til grunn for nerveledning.

33:00

6. Synapser

Play

I denne videoen lærer du alt du trenger å kunne om synapser. Synapser er kontaktpunkter der nervecellene kan kommunisere eller videreformidle informasjon til andre nerveceller, kjertler og muskulatur.

27:00

7. Hjernenerver, spinalnerver og perifere nerver

Play

I denne videoen repeterer vi nervesystemets anatomiske inndeling før du lærer om både hjernenerver, spinalnerver og de største og viktigste perifere nervene vi har i kroppen.

31:00

8. Introduksjon til hjerneanatomi

Play

Her får du en introduksjon til hjerneanatomi. I denne og neste video vil du få en grundig gjennomgang av hjernen, og anatomien vil hele tiden knyttes til praksis og praktiske eksempler.

12:00

9. Hjerneanatomi

Play

I denne videoen går vi videre med alle detaljer du trenger om hjerneanatomi. Dette inkluderer blant annet grundige detaljer om organiseringen av hjernebarken.

34:00

10. Hjernens blodforsyning

Play

I denne videoen bygger vi videre på kunnskapene du fikk i videoen om hjerneanatomi, og ser nærmere på hjernens blodforsyning. Detaljert kunnskap om hjernens blodforsyning er helt avgjørende for f.eks. diagnostikk og behandling av hjerneslag.

13:00

11. Hjernens hinner

Play

I denne videoen fortsetter vi med hjerneanatomi, og ser nærmere på hjernehinnene. I tillegg til å være angrepspunkt for hjernehinnebetennelser er kunnskap om hjernehinner også praktisk relevant i forbindelse med anestesi og spinalpunksjon.

28:00

12. Ryggmargens anatomi

Play

I denne videoen lærer du viktige anatomiske detaljer om ryggmargens anatomi og spinalnervenes funksjoner. Du får også innblikk i praktisk nevrologisk undersøkelse av spinalnerver.

27:00

13. Motoriske og sensoriske nervebaner

Play

Her lærer du om motoriske og sensoriske nervebaner. Du lærer å beskrive veien et nervesignal følger fra motorisk hjernebark til skjelettmuskulatur, og også veien et nervesignal følger fra sansereseptorer i huden til sensorisk hjernebark.

23:00

14. Reflekser

Play

Denne videoen bygger videre på kunnskap om motoriske og sensoriske baner fra forrige video. Her lærer du om hvordan motoriske og sensoriske baner er sammenkoblet i refleksbuer. Dette sørger for at en stor andel av våre bevegelser er automatiserte og skjer helt av seg selv uavhengig av hjernen.

32:00

15. Det autonome nervesystemets oppbygning

Play

I denne videoen lærer du om den anatomiske oppbygningen til det autonome nervesystemet, som regulerer alle våre indre organer unntatt skjelettmusklene og skjelettet.

27:00

16. Det autonome nervesystemets funksjoner

Play

I denne videoen lærer du om hvordan det autonome nervesystemet regulerer de fleste av våre indre organer. Autonom regulering av hjerte, blodårer og luftveier vektlegges spesielt.

35:00

Kilder

All kunnskap du finner i vårt undervisnings-univers skal til enhver tid være i tråd med evidensbasert medisin.

Skulle du oppdage faglig innhold som du mener ikke er tilstrekkelig oppdatert kan du enkelt gi oss tilbakemelding i slutten av hver video.

Våre to primærkilder er BestPractice og UpToDate. Vi følger også alle nasjonale faglige retningslinjer, for eksempel når det gjelder nasjonal antibiotikabruk i sykehus og i primærhelsetjenesten. I forelesningene om onkologi er det også en del nasjonale tilpasninger der vi følger retningslinjene i Oncolex, det nasjonale nettbaserte oppslagsverket for kreftdiagnostikk, -behandling og oppfølging.