Du er ikke logget inn, og får kun se de første 3 minuttene av alle forelesninger.
Logg inn for å få tilgang til alt
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Normal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Neste forelesninger

1. Viktige anatomiske begreper

Play

Her lærer du de viktigste anatomiske begrepene for å angi retning og plassering av anatomiske strukturer i kroppen.

16:25

2. Skjelettanatomi

Play

Her får du en enkel oversikt over kroppens største og viktigste knokler.

41:00

3. Leddanatomi

Play

Her får du en generell beskrivelse av leddenes oppbygning. Vi gjennomgår kneleddet spesielt grundig som et eksempel på synovialledd.

23:34

4. Muskelanatomi

Play

Her får du en generell oversikt over kroppens største og viktigste muskler. Du får også en detaljert gjennomgang av hvordan en skjelettmuskel er oppbygd anatomisk.

22:17

5. Muskelfysiologi

Play

I denne videoen lærer du alt du trenger å kunne om selve muskelkontraksjonen, altså hvordan musklene trekker seg sammen.

22:29

Kilder

All kunnskap du finner i vårt undervisnings-univers skal til enhver tid være i tråd med evidensbasert medisin.

Skulle du oppdage faglig innhold som du mener ikke er tilstrekkelig oppdatert kan du enkelt gi oss tilbakemelding i slutten av hver video.

Våre to primærkilder er BestPractice og UpToDate. Vi følger også alle nasjonale faglige retningslinjer, for eksempel når det gjelder nasjonal antibiotikabruk i sykehus og i primærhelsetjenesten. I forelesningene om onkologi er det også en del nasjonale tilpasninger der vi følger retningslinjene i Oncolex, det nasjonale nettbaserte oppslagsverket for kreftdiagnostikk, -behandling og oppfølging.