Du er ikke logget inn, og får kun se de første 3 minuttene av alle forelesninger.
Logg inn for å få tilgang til alt
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Normal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Neste forelesninger

1. Normal kroppstemperatur og varmebalanse

Play

Her lærer du om hva som regnes som normal kroppstemperatur, hvordan temperaturen måles og hvordan kroppens temperatur holdes relativt stabil selv om temperaturen i omgivelsene endres

11:00

2. Regulering av kroppstemperatur og feber

Play

Her lærer du om hvordan temperatursenteret i hjernen regulerer kroppstemperaturen. Du lærer også om febermekanismene og sammenhengen mellom feber, frysninger og hetetokter

18:48

Kilder

All kunnskap du finner i vårt undervisnings-univers skal til enhver tid være i tråd med evidensbasert medisin.

Skulle du oppdage faglig innhold som du mener ikke er tilstrekkelig oppdatert kan du enkelt gi oss tilbakemelding i slutten av hver video.

Våre to primærkilder er BestPractice og UpToDate. Vi følger også alle nasjonale faglige retningslinjer, for eksempel når det gjelder nasjonal antibiotikabruk i sykehus og i primærhelsetjenesten. I forelesningene om onkologi er det også en del nasjonale tilpasninger der vi følger retningslinjene i Oncolex, det nasjonale nettbaserte oppslagsverket for kreftdiagnostikk, -behandling og oppfølging.