Du er ikke logget inn, og får kun se de første 3 minuttene av alle forelesninger.
Logg inn for å få tilgang til alt
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Normal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Neste forelesninger

1. Introduksjon til immunsystemet

Play

I denne videoen får du oversikt over immunforsvarets hovedoppgaver, de immunologiske organene og en rask introduksjon til de viktigste sykdomsfremkallende mikroorganismene.

34:00

2. Immunsystemets celletyper

Play

Her lærer du om de ulike celletypene som immunforsvaret består av. Du skal lære detaljer om en cellegruppe som kalles fagocytter. Dette er celler med spesiell evne til fagocytose (cellespising). De er en del av det uspesifikke immunforsvaret.

29:00

3. Det uspesifikke immunforsvaret

Play

Her får du en enkel oversikt over hva det uspesifikke (medfødte) immunforsvaret består av og hvordan det virker.

26:00

4. Inflammasjon

Play

Her lærer du om hvordan en lokal inflammasjon (betennelsesreaksjon) oppstår, og hvilke immunceller som er aktive i det betente området. Du lærer også noen sentrale ord og definisjoner som er viktig for forståelsen av immunforsvaret.

16:00

5. Praktisk eksempel på 
lokal inflammasjon

Play

Her lærer du om hvordan en lokal inflammasjon (betennelsesreaksjon) oppstår, og hvilke immunceller som er aktive i det betente området. Du lærer også noen sentrale ord og definisjoner som er viktig for forståelsen av immunforsvaret.

28:00

6. Det spesifikke immunforsvaret

Play

Her får du en enkel oversikt over hva det spesifikke (ervervede) immunforsvaret består av og hvordan det virker. Du får også en introduksjon til begrepet antigenreseptor.

30:00

7. B-cellene

Play

Her lærer du om B-cellenes rolle i det spesifikke immunforsvaret. Du skal lære om de to ulike typene B-celler. Plasmacellene produserer spesifikt antistoff (flytende forsvar), og hukommelsescellene vil kunne gjenkjenne den aktuelle mikroben ved senere infeksjon (bidrar til immunitet).

30:00

8. T-cellene

Play

Her lærer du om T-cellenes rolle i det spesifikke immunforsvaret. Du får alle nødvendige detaljer om både angrepsceller, hjelpeceller og hukommelsesceller. Videoen starter med en nødvendig gjennomgang av MHC-molekyler.

36:00

9. Immunsystemets reaksjonshastighet

Play

Dette er en kort video som forklarer begrepene primær og sekundær immunrespons. I tillegg får du litt fakta om autoimmune sykdommer og transplantasjon.

20:00

10. Vaksinasjon

Play

Her lærer du om hva vaksiner inneholder og hvordan vaksinasjon fungerer. Du skal også lære hva som menes med aktiv og passiv immunitet.

24:00

11. Nerdekroken - Immunologisk bootcamp

Play

Her skal vi se på hvordan det dannes (“bootcampes”) et høyt antall lymfocytter i beinmarg og thymus, som reagerer “akkurat passe”. Men hvordan oppstår da autoimmun sykdom?

19:00

12. Nerdekroken - Immunologisk plikttjeneste

Play

Hvordan blir immunreaksjon spesifikke? Hvorfor bruker immunforsvaret 1–2 uker på å bekjempe et nytt ufarlig luftveisvirus?

09:00

Kilder

All kunnskap du finner i vårt undervisnings-univers skal til enhver tid være i tråd med evidensbasert medisin.

Skulle du oppdage faglig innhold som du mener ikke er tilstrekkelig oppdatert kan du enkelt gi oss tilbakemelding i slutten av hver video.

Våre to primærkilder er BestPractice og UpToDate. Vi følger også alle nasjonale faglige retningslinjer, for eksempel når det gjelder nasjonal antibiotikabruk i sykehus og i primærhelsetjenesten. I forelesningene om onkologi er det også en del nasjonale tilpasninger der vi følger retningslinjene i Oncolex, det nasjonale nettbaserte oppslagsverket for kreftdiagnostikk, -behandling og oppfølging.