Du er ikke logget inn, og får kun se de første 3 minuttene av alle forelesninger.
Logg inn for å få tilgang til alt
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Normal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Neste forelesninger

1. Introduksjon til cellen

Play

Her får du en enkel innføring i hva en celle er og hvilke organeller som finnes på innsiden av de fleste cellene i kroppen.

15:01

2. Cellens organeller

Play

Her lærer du flere detaljer om funksjonen til de ulike organellene i cellene.

22:06

3. Cellemembranen og membranproteiner

Play

Her lærer du om cellemembranens oppbygning og funksjon. Du lærer detaljer om ulike membranproteiner, og lærer å skille mellom aktiv og passiv transport over cellemembranen.

44:22

4. Cytoplasma og cytoskjelettet

Play

I denne videoen lærer du hva som menes med cytoplasma, og du lærer om cytoskjelettets oppbygning og funksjon.

11:51

5. Den genetiske koden (DNA)

Play

Her lærer du alt du trenger å kunne om arvestoffets oppbygging. Videoen fungerer også som en introduksjon til proteinsyntesen, som er tema i neste video.

25:32

6. Proteinsyntesen (fra DNA til protein)

Play

I denne videoen får du dybdeforståelse for hvordan proteinene i kroppen produseres etter oppskrift fra DNA-molekylene.

25:01

7. Celledeling

Play

Denne videoen gir deg en forenklet oversikt over mitose og meiose. I tillegg lærer du litt om mutasjoner og kromosomfeil.

37:39

8. Genetikk og arv

Play

Denne videoen handler om hvordan egenskaper og sykdommer overføres til neste generasjon etter bestemte arvemønstre. Du lærer også å lage et enkelt kryssingsskjema for monogen arvegang.

22:49

9. Vev og organer

Play

Her lærer du om de fire hovedtypene vev som finnes i kroppen. Videoen inneholder også en overfladisk introduksjon til tema cellekommunikasjon som utdypes nærmere under nerve- og hormonsystemet.

40:00

10. Hud

Play

Huden er kroppens største organ, og ivaretar en rekke viktige funksjoner. I denne videoen lærer du om hudens anatomiske oppbygning, og du får samtidig en enkel oversikt over alle dens funksjoner.

17:00

Kilder

All kunnskap du finner i vårt undervisnings-univers skal til enhver tid være i tråd med evidensbasert medisin.

Skulle du oppdage faglig innhold som du mener ikke er tilstrekkelig oppdatert kan du enkelt gi oss tilbakemelding i slutten av hver video.

Våre to primærkilder er BestPractice og UpToDate. Vi følger også alle nasjonale faglige retningslinjer, for eksempel når det gjelder nasjonal antibiotikabruk i sykehus og i primærhelsetjenesten. I forelesningene om onkologi er det også en del nasjonale tilpasninger der vi følger retningslinjene i Oncolex, det nasjonale nettbaserte oppslagsverket for kreftdiagnostikk, -behandling og oppfølging.