Vurdering av nyfødte barn - APGAR

Previous
Play
Next
Elisabeth og Nils Christian diskuterer vurdering av nyfødte ved hjelp av apgarskår.