Utredning av dyp venetrombose

Previous
Play
Next
27. november 2016 – 14 minutter
Dyp venetrombose - utredning og diagnostisering (1:14)Wells score (1:14)Pitting ødem (5:35)D-dimer (8:50)
Nils Christian og Sigve fikk så mange spørsmål om utredning av DVT etter forrige podcast at de lagde en oppfølger.