Utredning av dyp venetrombose

Previous
Play
Next
Nils Christian og Sigve fikk så mange spørsmål om utredning av DVT etter forrige podcast at de lagde en oppfølger.