Case - Tungpust og vond legg

Previous
Play
Next
21. november 2023 – 29 minutter
dvtlelungeembolismelungeembolitrombewells blodproppwirkowspostoperativmuskel-vene-pumpeveneklaffer
Erik utfordres i en case hvor en kvinne opplever tungpust ved aktivitet. Det viser seg at hun forut for dette har hatt smerter å hevelse i en legg. Episoden repeterer relevant anatomi og fysiologi og er dermed også topp relevant for studenter som skal ta nasjonal eksamen!