To ting som redder liv: Teamarbeid og simulering

Previous
Play
Next
12. april 2021 – 42 minutter
PrehospitalSykdomslæreSepsisInfeksjonTeamTverrfagligAkuttmedisin
I denne episoden får du vite hvordan det gikk med Olga Lårhalsvik, og vi får hjelp av Magnus Hjortdal til å analysere hva som kjennetegner små prehospitale team som redder liv utenfor sykehus. Magnus er spesialist i allmennmedisin, har doktorgrad i prehospital akuttmedisin og jobber som overlege ved AMK i Oslo. Han forteller historien bak BEST-øvelser, gir motivasjon for å drive tverrfaglig trening og kommer med masse konkrete tips til hvordan man kommer i gang med BEST-øvelser utenfor sykehus. Denne episoden er et must for alle som jobber ved sykehjem, legevakt eller andre kommunale institusjoner. Vi anbefaler sterkt å sjekke ut nettsiden https://forstebest.no slik at du er BEST når det gjelder!