Syre, base og blodgass

Previous
Play
Next
12. november 2018 – 32 minutter
Syre-base
Praktisk gjennomgang av syre-base-forstyrrelser og blodgasstolkning. Hvilken informasjon får du fra en blodgass? Basic blodgasstolkning. Vi gjør avstanden mellom terori og praksis så kort som mulig!