Sinusknuten (forelesning ved Universitetet i Agder)

Previous
Play
Next
7. desember 2017 – 15 minutter
ForelesningSykepleiepluss.no/KristiansandHjertetAV-knutenHis' buntPurkinjefibreSinusknuten (1:18)Pacemakerpotensialet (7:35)Funnykanaler (8:58)Hjertet - sympatikus og parasympatikus' påvirkning (10:55)
Nils Christian holdt en repetisjonsforelesning i anatomi og fysiologi ved UiA. I dag går han gjennom sinusknuten.