Sepsisbrunch på Diakonova

Previous
Play
Next
14. april 2017 – 93 minutter og 53 sekunder
Sykepleiepluss.no/diakonovaTriageringEksamenstips (1:39)Case (5:40)Sepsis - forekomst (15:27)Sepsis - patofysiologi (19:4)Sepsis vs blodforgitning (20:27)Bakteriemi (21:15)Organsvikt (24:35)Sepsis - dødelighet (27:0)Sepsis - symptomer (30:30)QSOFA (34:8)SIRS (38:22)SIRS vs QSOFA (40:51)Sepsisblinken (40:51)Nurse to antibiotics time (50:2)Sepsis - utredning og behandling (50:2)Caser (59:59)
Nils Christian inviterte til sepsisbrunch på Diakonova for å snakke om sepsis! Hør hele forelseningen her. Handouts finner du på sykepleiepluss.no/diakonova