Retningslinje for ny sykepleierutdanning på høring

Previous
Play
Next
16. april 2018 – 39 minutter
SykepleierutdanningenRammeplanStudentpolitikkNSF-studentNSO (Norsk studentorganisasjon)
Retningslinje for ny sykepleierutdanning er nå ute på høring! Vi har invitert Mia Andresen og Christian Strømnes for en kort diskusjon om innholdet og veien videre. Christian Strømnes er representant på vegne av Norsk studentorganisasjon i programgruppen for sykepleierutdanning. I tillegg er han leder av NSF Student. Mia Andresen er rådgiver i sekretariatet i RETHOS og følger arbeidet med utviklingen av retningslinje for sykepleierutdanning.