Redningsmann

Previous
Play
Next
1. januar 2019 – 39 minutter
PrehospitalLuftambulanseTeamet i luftambulansen (5:15)Redningshelikopter vs luftambulanse (9:35)Geografi og klima (11:9)Sikkerhet (12:50)Debriefing (22:20)Stresshåndtering (25:9)Arbiedsuka i luftambulansen (27:42)Oppdrag (31:38)Opptakskrav (34:42)
Vi starter det nye podkaståret med å sette over til vår nye prehospitale fagsykepleier, fremtidig redningsmann og stuntreporter: Petter Thorbjørnsen Nielsen. Han har pratet med redningsmann i Norsk luftambulanse, Lars Nessa - en nasjonal kapasitet og mentor innen akuttmedisin!