Hjerneslag - forebygging og rehabilitering

Previous
Play
Next
4. juli 2017 – 23 minutter og 42 sekunder
HjerneslagTverrfaglige teamHjerneslag - ettervirkningerNevrologiHjerneslag - forebygging (3:2)Sekundær profylakse (3:2)Hjerneslag - rehabilitering (5:41)Hjerneslag - psykiske reaksjoner (11:28)Hjerneslag - behandling (19:20)Hjerneslag - lokalisasjon (20:32)
Nils Christian inviterer LIS i nevrologi, Matias Rake, fra Stavanger Universitetssykehus og fysikalskmedisiner, Eirik Øydna, fra Sørlandet Sykehus, til en hel uke med nevrologi! I dag snakker vi om forebygging og rehabilitering.