FAST

Previous
Play
Next
NevrologiNervesystemetHjernenHjerneslag (6:2)FAST (6:2)
Nils Christian inviterer LIS i nevrologi, Matias Rake, fra Stavanger Universitetssykehus til en hel uke med nevrologi! I dag diskuterer vi FAST - hvordan oppdage og behandle slagpasienter raskt og effektivt: Facial drooping Arm weakness Speech difficulties Time to call emergency services