Metabolisme og ATP (forelesning ved Universitetet i Agder)

Previous
Play
Next
3. desember 2017 – 13 minutter
Sykepleiepluss.no/KristiansandForelsningMetabolisme (3:4)ATP (3:4)Basalmetabolisme (5:13)Anabolisme (7:5)Katabolisme (7:5)Adenosintrifosfat (ATP) (8:15)ADP (8:15)AMP (8:15)
Nils Christian holdt en repetisjonsforelesning i anatomi og fysiologi ved UiA. I dag går han gjennom metabolisme og ATP.