Metabolisme og ATP (forelesning ved Universitetet i Agder)

Previous
Play
Next
Nils Christian holdt en repetisjonsforelesning i anatomi og fysiologi ved UiA. I dag går han gjennom metabolisme og ATP.