Intervju med sårsykepleier

Previous
Play
Next
Sigve var så heldige å få et intervju med Vilde Groth Pettersen ved Diakonhjemmet. Hun er sykepleier ved akutt ortopedisk avdeling, og har masse erfaring med sår og sårbehandling. Vi snakker om sykepleierens og legens rolle i sårbehandlingen, hvordan man kan sjekke sirkulasjon uten doppler, diabetiske føtter, trykksår og akuttbehandling av leggsår hos eldre.