Insulinbehandling

Previous
Play
Next
23. april 2017 – 23 minutter og 14 sekunder
Diabetes MellitusDiabetessykepleierInsulinbehandling - hovedprinsipper (3:50)Hurtigvirkende insulin (5:5)Langtidsvirkende insulin (5:5)Insulin - hurtigvirkende (5:5)Insulin - langtidsvirkende (5:5)Insulin - middels langtidsvirkende (5:5)Middels langtidsvirkende insulin (5:5)Insulintyper (5:5)Høyt blodsukker (6:11)Hyperglykemi (6:11)Hypoglykemi (10:16)Insulindosering (12:33)Flisespikkeri (20:33)
Nils Christian og Sigve diskuterer hovedprinsippene ved insulinbehandling, og gir konkrete råd om hvordan man som helsepersonell hjelpe med å få kontroll på dårlig regulert diabetes.