Hva bør sykepleierstudentene lære om i fremtiden? - Besøk av Per Nortvedt og Fred-Ivan Kvam

Previous
Play
Next
1. mars 2017 – 36 minutter og 52 sekunder
SykepleierutdanningStudentengasjementSykepleieteori (4:30)Evidensbasert medisin (16:7)Kunnskapsbasert praksis (16:7)Etikk i sykepleierutdanningen (20:38)Sykepleierutdanning i fremtiden (22:46)
Per Nortvedt jobber ved Senter for medisinsk etikk ved UiO, og kommer med nyanserte og viktige innspill i debatten om fremtidens sykepleierutdanning. Det er tåkepratforbud i vårt provisoriske studio i Holmenkollen, og Fred-Ivan spissformulerer så godt at tåka letter og forsvinner helt.