Behandling av akutt koronarsyndrom

Previous
Play
Next
14. september 2017 – 20 minutter og 12 sekunder
EKGSTEMIAkutt koronarsyndrom - behandling (1:50)MONA (3:1)Oksygenbehandling ved akutt koronarsyndrom (3:1)Akutt koronarsyndrom - diagnostikk (6:34)PCI (7:30)Perkutan koronar intervensjon (7:30)Angiografi (9:47)Trombolyse (12:0)Ustabil angina pectoris - diagnostikk (14:21)NSTEMI - diagnostikk (14:21)Troponin (15:58)Ekkokradiografi (18:20)
Nils Christian og Sigve snakker om behandling av akutt koronarsyndrom (hjerteinfarkt)