Akutt koronarsyndrom

Previous
Play
Next
13. september 2017 – 12 minutter og 38 sekunder
EKG (1:30)Akutt koronarsyndrom vs hjerteinfarkt (3:16)STEMI (5:37)EKG - ST-elevasjon (5:37)NSTEMI (6:32)Troponin (7:24)Ustabil angina pectoris (9:0)
Elisabeth og Sigve snakker om akutt koronarsyndrom (hjerteinfarkt)