Hjertet - kammer og klaffer

Previous
Play
Next
10. september 2017 – 21 minutter og 45 sekunder
Det store og lille kretsløpet - oppsummert (2:14)Hjertets to halvdeler (4:49)Muskelmasse i hjertets halvdeler (4:49)Trykkforskjell i venstre og høyre hjertehalvdel (8:14)Blodets vandring gjennom hjertet (9:36)Hjertekammere (9:36)Kleint (13:2)Hjerteklaffer (14:13)Bikuspidalklaffen (14:13)Trikuspidalklaffen (14:13)Pulmonalklaffen (14:13)Aortaklaffen (14:13)Atrioventrikulærklaffene (14:13)AV-klaffene (14:13)Semilunarklaffene (14:13)Hjerteanatomi - eksamensoppgave (19:27)
Nils Christian og Sigve om hjertets 4 kammer og 4 klaffer