Farmaspesial med Helsebrosjan

Previous
Play
Next
10. oktober 2022 – 45 minutter
Her får du en episode spekket med praktisk, konkret og livreddende fakta fra farmakologiens verden! Vemund Varg (Helsebrosjan) deler noen av sine beste tips, triks og aha-opplevelser når det gjelder farmakologi og medikamenter. Her lærer du om noen av de vanligste tabbene man gjør som nyutdannet i møte med medikamenter med forvirrende navn som skal håndteres rett under tidspress. 06:50 Forskjell på preparat og virkestoff 11:00 Livsviktig forskjell på hurtigvirkende og langtidsvirkende medisiner og forvirrende benevnelser av disse 13:15 Hvordan bruke felleskatalogen og byttelisten til legemiddelverket 17:50 Forskningsbasert og produsentuavhengig legemiddelinformasjon: Relis.no 22:40 Kan paracetamol IV (perfalgan) kan være blodtrykkssenkende? 25:00 Kan paracetamol skjule feber? (25:00) 27:30 Ulemper med utstrakt bruk av sovetabletter hos eldre 30:00 Livsviktig geekout på halveringstid med praktiske eksempler med blant annet diazepam, nalokson, morfin og antihistamin 39:00 Praktiske utfordringer med parkinson medisiner (sinemet, madopar) som kan gi hallusinasjoner (39:00) 42:00 Interaksjonsanalyse redder liv og løser medisinske "mysterier" Rådene Vemund deler med oss er i stor grad basert på egen erfaring fra hjemmesykepleie og kommunal døgnenhet, men mange av rådene er også hentet fra nylig dialog med > 50 000 følgere på TikTok og Instagram.