Farmaspesial med Helsebrosjan

Previous
Play
Next
Her får du en episode spekket med praktisk, konkret og livreddende fakta fra farmakologiens verden! Vemund Varg (Helsebrosjan) deler noen av sine beste tips, triks og aha-opplevelser når det gjelder farmakologi og medikamenter. Her lærer du om noen av de vanligste tabbene man gjør som nyutdannet i møte med medikamenter med forvirrende navn som skal håndteres rett under tidspress. 06:50 Forskjell på preparat og virkestoff 11:00 Livsviktig forskjell på hurtigvirkende og langtidsvirkende medisiner og forvirrende benevnelser av disse 13:15 Hvordan bruke felleskatalogen og byttelisten til legemiddelverket 17:50 Forskningsbasert og produsentuavhengig legemiddelinformasjon: Relis.no 22:40 Kan paracetamol IV (perfalgan) kan være blodtrykkssenkende? 25:00 Kan paracetamol skjule feber? (25:00) 27:30 Ulemper med utstrakt bruk av sovetabletter hos eldre 30:00 Livsviktig geekout på halveringstid med praktiske eksempler med blant annet diazepam, nalokson, morfin og antihistamin 39:00 Praktiske utfordringer med parkinson medisiner (sinemet, madopar) som kan gi hallusinasjoner (39:00) 42:00 Interaksjonsanalyse redder liv og løser medisinske "mysterier" Rådene Vemund deler med oss er i stor grad basert på egen erfaring fra hjemmesykepleie og kommunal døgnenhet, men mange av rådene er også hentet fra nylig dialog med > 50 000 følgere på TikTok og Instagram.