Eksamenspust og en varm kopp! (forelesning ved Universitetet i Agder)

Previous
Play
Next
4. desember 2018 – 24 minutter
GassutveklsingVentilasjonEksamensforelesning
Say no more. Don't fuck this up! Det å kunne forskjell på ventilasjon og gassutveksling kan utgjøre mange poeng på eksamen - og er i tillegg selvfølgelig ekstremt klinisk relevant. Podkasten avsluttes med tre korte kliniske caser. Hvis du kan tenke deg å høre flere snutter fra UiA - si fra ved å ta en screenshot av at du hører podkast fra SykepleiePluss og vis det til verden i instastory med @sykepleiepluss!