Nils Christian tar eksamen

Previous
Play
Next
5. desember 2023 – 33 minutter
nasjonal eksamenblodtrykktotal perifer motstandtpmslagvolumminuttvolumhjertefrekvens
Erik griller en uforberedt Nils Christian med oppgaver fra tidligere Nasjonal Eksamen. Bli med på innsiden av hjernen til vår fagansvarlige lege.