Dyp venetrombose

Previous
Play
Next
Nils har en vanntett metode for å redde liv hvor du slipper å gjøre hjertekompresjoner!