Dyp venetrombose

Previous
Play
Next
LungeembolismeDVT - forebygge (1:45)DVT - høyrisikopasienter (4:8)Wells score (4:8)
Nils har en vanntett metode for å redde liv hvor du slipper å gjøre hjertekompresjoner!