Direkte fra røykebua

Previous
Play
Next
Nils Christian og Sigve rapporterer direkte fra røykebua og pådrar seg akutt obstruktive luftveier.