CO2-retensjon

Previous
Play
Next
En slags case om CO₂-narkose og diskusjon omkring det å gi O₂ til KOLS-pasienter. Sigve og Nils Christian guider deg trygt gjennom disse ekstremt klinisk relevante spørsmålene!