CO2-retensjon

Previous
Play
Next
1. april 2019 – 14 minutter
OksygenbehandlingRespirasjonssviktPatofysiologi (6:15)Behandling (10:37)CPAP (11:59)BiPAP (11:59)
En slags case om CO₂-narkose og diskusjon omkring det å gi O₂ til KOLS-pasienter. Sigve og Nils Christian guider deg trygt gjennom disse ekstremt klinisk relevante spørsmålene!