Case - Ung mann med influensasymptomer

Previous
Play
Next
18. februar 2018 – 29 minutter
DiagnostiseringDiffrensialdiagnoserInfeksjonNyresviktDiagnosemaskinSmittevern (3:57)Case - vitale tegn (5:10)Case - klinisk undersøkelse (8:19)Case - prøvesvar (12:33)Case - anamnese (15:46)Puumala virus (19:28)Musepest (19:28)Zoonoser (19:28)Hantavirus (19:28)Case - differensialdiagnoser (20:45)Musepest - forløp (22:15)Musepest - behandling (23:13)Anamnese fortsettelse (25:21)
22 år gammel mann med klassiske influensasymptomer, eller? Nils Christian tester diagnosemaskinen til Elisabeth i denne ukens case.