Case - Tungpust (forelesning ved Universitetet i Agder)

Previous
Play
Next
19. november 2017 – 15 minutter og 58 sekunder
Sykepleiepluss.no/KristiansandLungeemboliCase - symptomer og undersøkelse (1:25)Kols vs astma (6:27)Lungebetennelse (10:20)qSOFA (13:14)
Nils Christian og Elisabeth holdt en eksamensforelesning i sykdomslære på UiA 14. november. Vi legger ut forelesningen som podcaster hele denne uka!