Case - Slapphet (forelesning ved Universitetet i Agder)

Previous
Play
Next
21. november 2017 – 22 minutter og 50 sekunder
Sykepleiepluss.no/KristiansandCase - mulige diagnoser (1:25)Anemi - typer og årsaker (5:15)Kreftsykdommer (12:19)Kreft - definisjon (15:35)Neoplasme (17:27)Tumor (18:37)Cancer (19:28)Malign vs benign (20:14)Metastaser (21:35)
Nils Christian og Elisabeth holdt en eksamensforelesning i sykdomslære på UiA 14. november. Vi legger ut forelesningen som podcaster hele denne uka!