Case: Olga Lårhalsvik (78) blir akutt syk

Previous
Play
Next
5. april 2021 – 30 minutter
GeriatriInfeksjonSepsisQsofaSykdomslære
I denne episoden har vi besøk av Lege Magnus Hjortdal som blant annet har doktorgrad i prehospital akuttmedisin. Du får hilse på en pasient som blir akutt og kritisk syk under et rehabiliteringsopphold i Alta, omtrent to timer fra lokalsykehus. Her diskuteres prehospitalt tverrfaglig teamarbeid, og vi lærer hvordan vi kan øve på dette lokalt for å være best mulig forberedt. Vi anbefaler sterkt å sjekke ut nettsiden https://forstebest.no for å komme i gang med BEST-øving du også!