Case i akuttsykepleie

Previous
Play
Next
Kritisk syk kvinne på 77 år blir tatt imot i akuttmottak. Vi får besøk av sykepleier Petter Thorbjørnsen Nielsen som sammen med Nils Christian gjennomgår standardiserte mottak og akutt behandling av noen av de dårligste og mest ustabile pasientene i såkalte medisinske team.