Case i akuttsykepleie

Previous
Play
Next
25. mars 2018 – 36 minutter
AmbulanseSepsisUrosepsisqSOFATraumeteamMedisinske teamCase (3:43)Case - vitale tegn og vurdering (5:32)ABCDE - vurdering og tiltak (case) (12:30)Mottak i medisinsk team (20:53)
Kritisk syk kvinne på 77 år blir tatt imot i akuttmottak. Vi får besøk av sykepleier Petter Thorbjørnsen Nielsen som sammen med Nils Christian gjennomgår standardiserte mottak og akutt behandling av noen av de dårligste og mest ustabile pasientene i såkalte medisinske team.