Case - Hjertesvikt

Previous
Play
Next
2. juni 2018 – 28 minutter
HjertetSykepleiepluss.no/BergenForelesningHjerteinfarkt - senskader (1:2)Hjertesvikt - utredning og differensialdiagnoser (2:16)Hjertesvikt - definisjon og klassifikasjon (5:45)Hjertesvikt - årsaker (10:44)Hjertesvikt - høyre vs venstre (17:18)
Behandlet for NSTEMI og tilbake i jobb Orker ikke det samme som før Tungpust bare han går opp fem trappetrinn Skoene føles trange Ikke brystsmerter, men føler seg elendig