Angst og depresjon

Previous
Play
Next
PsykiatriPsykisk lidelsePsykisk helseAngst og depresjon - forekomst (0:56)Depresjon - definisjon (3:16)Livsbelastninger (3:16)Depresjon - årsaksfaktorer (6:33)Depresjon - diagnostikk (8:18)MADRS (8:18)Depresjon - symptomer (9:16)Angst - symptomer (12:6)Angstdiagnoser - typer (16:32)Angst - behandling (20:29)Depresjon - behandling (22:33)Depresjon - medikamenter (22:36)
Erlend Gardsjord er med i studio og snakker om angst og depresjon.