Anemi

Previous
Play
Next
28. mai 2017 – 17 minutter og 35 sekunder
JernmangelAnemi - definisjon (1:10)Anemi - årsaker (3:45)Aplastisk anemi (3:45)Beinmargskreft - anemi (3:45)Anemi - nedsatt produksjon (3:45)Anemi - blødning (9:12)Anemi - økt nedbrytning (9:21)Hemolytisk anemi (9:21)Sigdcelleanemi (11:32)Talassemi (11:32)Anemi - bivirkning av legemidler (15:48)Anemi - behandling (16:14)
Elisabeth og Sigve snakker om anemi - det å være "blodfattig".