Aksjonspotensialet

Previous
Play
Next
18. september 2016 – 19 minutter og 55 sekunder
Spenningsstyrte kanalerNatriumKaliumRepolariseringPolariseringDepolariseringHvilemembranpotensialet (4:35)Refraktær periode (16:58)Refraktærperiode (16:58)
Nils Christian og Sigve snakker om aksjonspotensialet.