Aksjonspotensialet

Previous
Play
Next
Spenningsstyrte kanalerNatriumKaliumRepolariseringPolariseringDepolariseringHvilemembranpotensialet (4:35)Refraktær periode (16:58)Refraktærperiode (16:58)
Nils Christian og Sigve snakker om aksjonspotensialet.