Eksamenspod sykdomslære del 2

Previous
Play
Next
18. mai 2023 – 55 minutter
Akutt appendisittblindtarmsvedhengsbetennelseBlindtarmsbetennelseEpilepsiUVIPyelonefrittNyrebekkenbetennelseSepsisUrosepsisXUEndometrioseHCGCRPKirurgiPressor
Denne episoden supplerer lista fra forrige episode og vi kommer dermed opp i 10 av de aller viktigste tilstandene til sykdomslæreeksamen. Disse to episodene fungerer også perfekt som oppfriskning til alle typer helsepersonell! Tema: 1. Obstruktive lungesykdommer (Astma og KOLS) 2. ACS 3. Hjerneslag 4. Diabetes type 1 og 2 5. Akutt nyresvikt og kronisk nyresvikt 6. Ak. appendisitt 7. Demens og delir 8. Epilepsi 9. UVI/pyelonefritt 10. Sepsis Skriv gjerne til oss på Instagram med feedback på disse episodene eller ønsker til nye tema!